Vítáme Vás na oficiálním
webu obce Církvice

O obci

Následující řádky nemají ambici být vyčerpávajícím pojednáním o historii obce. Budou zmíněny především ty skutečnosti, které mohou být pro výběr heraldických figur do znaku obce inspirující.

Obec se v historických písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1400 v přídomku Konráda z Církvice.

Ten vlastnil ves do roku 1416, kdy zemřel. 
Jeho potomky byly Mikuláš z Církvice připomínaný v letech1436 1475 a Konrád (Kunrád 1461).

O dalších osudech vsi nevíme téměř nic. 
teprve z roku 1603 je zpráva, že Jiří Čejka z Olbramovic prodal ves Danielovi Pražákovi.

Další zpráva je z roku 1672, kdy majitel Červeného Hrádku Blasius Eugen Salazar de Montealbano postoupil Církvice klášteru v Sázavě.

Sázavský klášter v roce 1713 vybudoval v Církvicích vrchnostenský dům, který se později stal základem pro přestavbu na zámek.

V roce 1772 prodal opat sázavského kláštera Leandr Kramář církvický dvůr se zámkem Františku Posseltovi.  
Od něho vše koupil v roce 1783 Emanuel Zádubský ze Schönthalu.

Poslední dva majitelé se zasloužili o stavbu zámku.

V průběhu 19 století patřil zámek řadě majitelů - Ludvík Hubatius z Kotnova (1800), Jan Kager za Štampachu (1807). Nejdéle ho vlastnil hraběcí rod Rummeskirchenů (1814 - 1872).

Za nich také zanikla vrchnostenská správa v roce 1850.

V roce 1872 koupil církvický statek se zámkem Antonín Linhart a od něj v roce 1889 Leopold hrabě ze Šternberka.

socha