Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Církvice č. 1/2006 o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

  

Dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 1/2001

  

Obecně závazná vyhláška obce Církvice č. 1/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 Obecně závazná vyhláška obce Církvice č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška obce Církvice č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

 • Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou  k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

 

Jednací řád zastupitelstva obce Církvice

 

 

 1. Jednání zastupitelstva obce svolává starosta obce.

 2. Před zasedáním obdrží každý zastupitel program jednání a další související materiály.

 3. Předsedajícím zasedání zastupitelstva obce je starosta obce.

 4. V případě nepřítomnosti starosty ( ze závažných důvodů) předsedá zasedání zastupitelstva obce místostarosta, který je starostou obce písemně pověřen.

 5. Předsedající zasedání určuje zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 6. Předsedající zasedání zastupitelstva obce ukončí, jestliže v jeho průběhu není přítomna většina všech členů zastupitelstva obce.

 7. Náhradní zasedání zastupitelstva obce bude svoláno starostou obce do patnácti dnů.

 8. Zastupitelstvo obce je schopno rozhodovat, je-li přítomna většina všech členů zastupitelstva obce.

 9. Pro přijetí platného usnesení je potřeba souhlasu většiny všech členů zastupitelstva obce.

 10. Jednání zastupitelstva obce jsou stanovena na poslední pátek v každém měsíci od 19 °°°hod. V případě nutnosti lze jednání svolat a to dle potřeby mimo stanovený termín.

 11. Předsedající zasedání, nechá hlasovat o schválení obsahu pořadu jednání.

 12. Zápis ze zasedání zastupitelstva podepisuje starosta obce nebo místostarosta a ověřovatelé zápisu ( do deseti dnů ode dne zasedání ).

 13. Způsob hlasování – je veřejné zvednutí ruky.

 14. Diskuse je ověřena ke každému projednávanému bodu zvlášť, vždy neprodleně po jeho projednání a to před hlasováním. Diskutujícím uděluje slovo předsedající.

 15. Zasedání zastupitelstva je veřejné.

 16. Přítomní občané obce se mohou přihlásit do diskuse k projednávaným záležitostem na jednání zastupitelstva poté, co jsou k danému bodu vyčerpány diskusní příspěvky členů zastupitelstva obce. Přihlášeným uděluje slovo předsedající, který v případě odchylky od projednávaného bodu diskutujícímu slovo bere.

 

 

Jednací řád byl schválen na zasedání zastupitelstva obce č. 1 dne 10.11.2006

 

Starosta obce – Miroslav Nepraš

Místostarosta obce – Miroslav Smolík

 

  

 

 

14. 8. Alan

Zítra: Hana

 logo_czech_point.png


cirkvice_znak120.jpg

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštěvnost stránek

075856